Praksiskandidater

Hva er en praksiskandidat?

Opplæringsloven §3-5 gir rett til å gå opp til fag-/svenneprøve uten å være lærling. Praksiskandidat er betegnelsen på en som har meldt seg opp til fag-/svenneprøve etter denne paragrafen.

Hva er kravet til praksis?

Som praksiskandidat må du dokumentere minst 25% lengre, allsidig praksis i faget enn den fastsatte læretiden. All praksis må være opparbeidet for oppmelding kan behandles. For fag med normalt 4 års læretid er praksiskravet for praksiskandidater 5 år.

Hva er teorikravet?

For de fleste fagene er teorikravet at praksiskandidaten skal ha bestått tverrfaglig eksamen i studieretningsfagene fra Vg1. Praksiskandidatene er fritatt fra kravet om felles allmenne fag for å ta fag-/svenneprøve.I noen fag, avviksfagene (bl.a. noen elektrofag), er det krav om bestått tverrfaglig eksamen fra Vg2. Det er de videregående skolene som arrangerer disse eksamenene.

Intensjonsavtale.

OIR tegner intensjonsavtale med medlemsbedriftene hvert år, og samarbeider med Raufoss videregående skole om kurs for praksiskandidater som fører fram til tverrfaglig eksamen i juni måned. Kurset er bygd opp modulvis med til sammen ca. 40 timer

Kontoret koordinerer oppmeldingen med dokumentasjon til den praktiske prøven. Før oppmeldingen må kandidaten ha betalt prøveavgiften. Kopi av gyldig kvittering legges ved oppmeldingen.

Avgifter :

- For førstegangs praktiske fagprøve kr   951,-
- For annengangs praktiske fagprøve kr 1905,-

- For teorieksamen kr 1114.-

Ny prøve kan tidligst avlegges etter seks måneder.