Om OIR

Opplæringskontoret For Industrifag på Raufoss (OIR) ble etablert 28. mars 1996. OIR er organisert som et samarbeidsorgan mellom medlemsbedriftene, og som sammen påtar seg opplæringsansvar.

Raufoss Industripark AS bilde nr 3

Du finner 

oss i Industriparken - Enggata 40, 2830 Raufoss

Se vår brosjyre

Se også Raufoss Industripark sine nettsider.