Kurs

Vi planlegger praksiskandidatkurs (Fag A)  med start 3.kvartal 2018. Med eksamen i juni 2019. Ta kontakt for mer info. Vi planlegger også Fag B kurs høsten 2018. Info blir sendt ut til medlemsbedriftene.