Ledige læreplasser 2019.

Læreplasser 2019.
FAG Intensjon
Automasjon 10
CNC maskinering 10
Dimensjonskontrollør 2
 Industrimekaniker 9
 Dataelektroniker  2
 Industrimontør  2
 Logistikkoperatør  3
 Produksjonsteknikk  30
 Sveis  3
 Platearbeider  1
 Verktøymaker  4
 Industriell Overflatebehandling  2
 Kontor & Adm  1